TIP: Ben je een beginner en nog zoekende naar de basis omtrent beleggen? Dan is mijn gratis minicursus beleggen wellicht wat voor jou. In 45 minuten spreek ik je bij over de absolute basics van beleggen.Wat zijn kwartaalcijfers en wat kan je er mee?


Vier keer per jaar is het cijferseizoen. Beursgenoteerde bedrijven geven dan verplicht openheid van hun boeken door de financiële resultaten van het voorgaande kwartaal te delen met de markt. Een belangrijk moment, omdat de behoefte aan informatie groot is en de cijfers invloed hebben op de koersen. Waar moet je op letten tijdens cijferseizoen?

Kwartaalcijfers vertellen hoe een onderneming heeft gepresteerd in de maanden daarvoor. Eigenlijk altijd valt het cijferseizoen op vaste momenten. Tenzij een bedrijf een gebroken boekjaar heeft, dat in twee verschillende kalenderjaren begint en eindigt. In de praktijk presenteren bedrijven binnen ongeveer zes tot zeven weken na afloop van ieder kwartaal hun cijfers. Die financiële verslaggeving gaat gelijktijdig naar toezichthouder AFM. Het kan een beetje afwijken, maar grofweg kun je het jaar opdelen in vier verschillende tijdvakken:

  • Cijferseizoen na eerste kwartaal: april (tot half mei)
  • Cijferseizoen na tweede kwartaal: juli (tot midden augustus)
  • Cijferseizoen na derde kwartaal: oktober (tot half november)
  • Cijferseizoen na vierde kwartaal: januari (tot midden februari)

EU: Twee keer per jaar verplicht

Beursgenoteerde bedrijven in de EU hoeven sinds 2016 niet meer elk kwartaal hun cijfers te publiceren. Twee keer per jaar is genoeg. Niet elk seizoen is dan hetzelfde qua informatie die wordt gedeeld met de buitenwereld.

De belangrijkste periode voor de meeste bedrijven is het cijferseizoen na het vierde kwartaal, als de cijfers over het hele voorgaande kalenderjaar worden bekendgemaakt. In de zomer gaat het om de verplichte halfjaarcijfers, die ook veel gewicht hebben en duiding geven aan de prestaties tot dan toe.

De andere twee momenten, in het voorjaar en najaar, zijn reguliere kwartaalupdates. Die geven wel inzichten, maar kunnen ook minder gedetailleerd zijn. Dat verschilt per bedrijf.

Amerika: Vier keer per jaar verplicht

In Amerika is het quarterly earnings report nog wel vier keer per jaar verplicht, inclusief het delen van kerncijfers. Dat heet een ‘kwantitatieve update’.

Er zijn in Europa ook bedrijven die dat toch vier keer per jaar doen, ook op de AEX. De verhouding lag recent op ongeveer 50-50. Bedrijven die kiezen om maar twee keer per jaar alle cijfers te geven, komen op de andere twee momenten met een trading update.

Een handelsbericht geeft zeker een goede indruk, maar is minder compleet dan een cijferrapport. Bijvoorbeeld: wel verkoopcijfers, maar geen omzetcijfers. Of wel omzetcijfers, maar geen winst. Zo’n ‘kwalitatieve update’ geeft een kijk op de prestaties per divisie of regio. Dat zegt relatief weinig over de winst of verwachting in de toekomst. In een zogeheten outlook wordt die wel omschreven in woorden.

Presentatie van de jaarcijfers door het management

Het cijferseizoen in de zomer (halfjaar) en winter (jaarcijfers) gaat altijd in combinatie met een persconferentie en een groepsgesprek met analisten. De top van het bedrijf, meestal de CEO en CFO, zijn dan volledig beschikbaar voor media, analisten en de aandeelhouders om vragen te beantwoorden en toelichting te geven op de cijfers.

Omdat dat maar twee keer per jaar gebeurt, is ieder woord van het topmanagement belangrijk. Reken maar dat daar van tevoren lang en zorgvuldig over nagedacht wordt, voordat de dag van de presentatie is.

Langetermijn-karakter

Een Nederlands voorbeeld is verzekeraar Aegon, dat eerder aangaf half- en hele jaarcijfers beter vindt passen bij het langetermijn-karakter van de sector en dat dat tijd en geld scheelt om ergens anders voor te gebruiken.

Een wereldspeler als ASML is echter niet alleen in Amsterdam, maar ook in New York genoteerd. Zij komen daarom wel ieder kwartaal met cijfers.

De tussenweg is om na Q1 en Q3 de net genoemde trading updates te geven. Zo doen bijvoorbeeld Heineken en Wolters Kluwer dat. Zes maanden is anders echt te lang. De Europese gedachte achter twee in plaats van vier cijferupdates per jaar is dat de nadruk anders te veel ligt op de kortetermijnvisie, in plaats van de meerjarige koers.

Kwartaalcijfers leveren kost veel tijd en mankracht

Er gaan in Amerika wel vaker stemmen op om ook naar het Europese systeem te gaan, zoals door (toen nog president) Donald Trump. Hij vindt dat dat zorgt voor meer flexibiliteit en kostenbesparingen voor het bedrijfsleven.

Vergis je niet, ook voor grote organisaties is het achter de schermen veel werk om een cijferseizoen goed en elke drie maanden helemaal in detail naar buiten te brengen. Alle cijfers, persberichten, tussenstanden, eventuele controle door accountants, lange voorbereiding op vragen van media en analisten; alles wat bij deze verplichting komt kijken – zeker met koersgevoelige informatie – kost tijd en mankracht.

Kwartaalcijfer kalender is overal te vinden

Sowieso is het cijferseizoen een drukke (en leuke) periode voor iedereen die met de beurs te maken heeft. Dat geldt voor beleggers en investeerders, maar vooral ook voor analisten en natuurlijk de media. De financieel-economische pers heeft veel nieuws om over te schrijven en analisten kunnen duiden of hun verwachtingen zijn gehaald.

Tijdens het cijferseizoen is het elke dag raak met publicaties van bedrijven die hun financiële updates geven. De kalender hiervoor vind je op alle belangrijke financiële nieuwssites en natuurlijk ook op de investor relations-pagina’s van bedrijven zelf. Net zoals dat je daar de kalender vindt van het vaststellen en uitkeren van dividend.

Ook op de websites van een index zelf, zoals die van de Nasdaq, vind je een earnings calender. Daar lees je onder meer ook de verwachte winst per aandeel (earnings per share) en de eerder gerealiseerde winst per aandeel.

Tip: zet notificatie aan

Het kan druk zijn als er op een handelsdag veel bedrijven met cijfers komen. Die worden overigens altijd voor- of nabeurs gepubliceerd, als de beurs dicht is. Dat is verplicht om iedereen toegang te geven tot de informatie.

Tussen 07.00 en 08.00 uur is voor Nederlandse bedrijven doorgaans gebruikelijk, zodat iedereen er in aanloop naar de opening van de dag over kan berichten en beleggers – als de beurs om 09.00 uur opent – dezelfde informatie tot zich hebben kunnen nemen. Dat is nog steeds betrekkelijk kort, dus je moet alert zijn als één de bedrijven met jouw belangstelling met aangekondigde cijfers komt.

In de VS komen cijfers altijd vroeg in de middag Nederlandse tijd, of na het sluiten van de beurzen na 22.00 uur. Dat geeft je sowieso meer tijd (soms zelfs een heel weekend) om alles goed te bestuderen.

Tip: via Yahoo Finance en andere platforms kun je heel simpel een notificatie aanzetten als een door jou geselecteerd bedrijf dicht tegen de dag van zijn ‘earnings’ aan zit. Dan ben je altijd op tijd om het nieuws meteen tot je te nemen.

Kwartaalcijfers zijn cruciaal voor je onderzoek

De vraag is immers, waarom is cijferseizoen zo belangrijk? En de snelheid om een eventuele beslissing te nemen als je cijfers kent? Dat is simpel.

Koersen fluctueren meer als er meer informatie voor handen is. Mensen gaan meer handelen! Kwartaalcijfers zijn de belangrijkste financiële prestaties van een bedrijf van de voorgaande drie maanden. Een indicatie die je hard nodig hebt als belegger.

Voor je onderzoek en analyse van een bedrijf zijn deze cijfers cruciaal. Analisten treden in deze periodes ook vaker naar de voorgrond om hun adviezen voor een aandeel te bevestigen of bij te stellen als er nieuwe info met de markt is gedeeld.

Focus op lange termijn

Hoeveel belang je zelf geeft aan een betrekkelijk korte periode van drie maanden, moet je voor jezelf bepalen. When in doubt, zoom out! Houd altijd vooral het grote plaatje in de gaten.

Superbelegger Warren Buffett houdt bijvoorbeeld wel van cijfers per kwartaal, maar niet van de bijbehorende winstdoelstellingen op de korte termijn. Zijn focus is zoals bekend op de lange termijn.

Bij meerdere bedrijven waar hij een rol had, drukte hij er doorheen dat er geen winstprognoses van het bedrijf zelf meer kwamen. Het aandeel ging na het missen van die doelstelling vaak omlaag. “I do not like guidance”, en dat is een interessant punt. 

Emotie na het delen van de cijfers

Wanneer cijfers verrassend zijn, kunnen beurskoersen plotseling schommelen. Cijfers, goed of slecht, zorgen altijd voor emotie bij beleggers – zeker als er vooraf verwachtingen en doelstellingen zijn uitgesproken.

Goede resultaten kunnen leiden tot stijgende koers en andersom ook. Als een bedrijf niet voldoet aan de winstverwachting, krijgt het aandeel mogelijk een tik.

De invloed van analisten is ook groot. Zet een bekende bank een aandeel op de kooplijst met een hoger koersdoel, dan zullen genoeg beleggers dit advies volgen en kan dat dagenlang doorwerken. Andersom uiteraard ook, als analisten pessimistisch zijn.

Het effect van kwartaalcijfers op de aandelenkoersen kan namelijk groot zijn. Zoals je weet is emotie één van de grootste factoren op het gedrag van met name de particuliere belegger.

Verwachtingen kunnen al ingeprijsd zijn

Veel mensen leggen de verwachtingen van analisten naast de echte resultaten in hun overweging of een bedrijf koopwaardig is of niet. Vallen de resultaten mee of tegen? Houd er rekening mee, dat in de praktijk verwachtingen van de cijfers vaak al grotendeels in de koers zijn verwerkt.

Als de resultaten hier sterk van afwijken, kan dat leiden tot volatiliteit. Marktsentiment wordt nou eenmaal bepaald door nieuws van buitenaf. Maar je zult zien: een bedrijf dat met mooie cijfers komt, daalt daarna in koers. De verwachtingen waren al ingeprijsd, de koers is opgelopen en dan worden er winsten gepakt.

Beleggers lopen altijd vooruit op de markt, terwijl kwartaalcijfers altijd terug in de tijd kijken. Maar nieuwe informatie is wel degelijk belangrijk om je rendementsverwachtingen eventueel aan te passen en zoals je weet kan niemand de markt voorspellen of timen.

Kwartaalcijfers kunnen blik op de hele economie geven

Een cijferseizoen kan ook richting geven voor de markt in zijn geheel. Na het eerste kwartaal van 2021 was de belangstelling groot in de vooruitzichten voor de rest van het jaar, met de heropening van de economie in aantocht.

De groeiverwachtingen voor de markt kunnen sterk oplopen als het bedrijfsleven een teken van herstel vertoont en alle bedrijven hogere winsten dan verwacht rapporteren. Zo’n blik op de economie kan de hele markt een push geven, al is het belangrijk om te onderstrepen dat kwartaalcijfers – letterlijk – over één kwartaal gaan.

De jaarcijfers zijn en blijven de belangrijkste financiële resultaten van een bedrijf. Richt je focus op de winst-, omzetgroei en vrije kasstroom van een heel jaar. Wat is het operationeel resultaat, wat is de cashflow? Dat zijn immers de cijfers die je deels kunnen vertellen hoeveel geld een bedrijf voor jou als aandeelhouder weet te verdienen.

Tot slot

Cijferseizoen is voor jou als belegger heel interessant. Nieuws geeft richting, je krijgt informatie over je bedrijven, je kunt bedrijven in een sector vergelijken. De leiding van een bedrijf geeft aan welke kant de onderneming op gaat en je krijgt de belangrijkste getallen en ontwikkelingen zwart op wit, wat ook weer iets zegt over de economie in zijn geheel.

Voor elk onderzoek heb je kerncijfers als netto omzet, bruto- en nettowinst, winst per aandeel, dividenden en outlook nodig. Het is belangrijke informatie om te beoordelen of je nog steeds achter je investering staat of er voor wil gaan. Aangezien kennis en je huiswerk doen de basis is van beleggen, kun je veel waardevolle info halen uit ieder cijferseizoen.

Jeroen

Jeroen is een particuliere belegger met een enorme interesse in de beurs. Hij bijt zich graag vast in onderwerpen en schrijft hierover op Langzaamrijker.nl. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Laatste Posts